Chwilio  Chwilio
Maint y ffont:     Small text Medium text Large text   E-bostio'r dudalenE-bostio'r dudalenArgraffu'r dudalenArgraffu'r dudalen
Yn y safle hwn...

Croeso

i wefan Cofrestrfa Genedlaethol y Cymalau (NJR)

Mae llawdriniaethau i osod cymalau newydd yn y glun a’r pen-glin yn gyffredin a llwyddiannus dros ben erbyn hyn ac yn helpu llawer o gleifion i symud yn well gyda llai o boen. Mae miloedd o lawdriniaethau o’r fath yn digwydd yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn.

Cafodd Cofrestrfa Genedlaethol y Cymalau (NJR) ei sefydlu gan yr Adran Iechyd a Llywodraeth Cynulliad Cymru i gasglu gwybodaeth am bob llawdriniaeth i osod cymalau newydd yn y glun a’r pen-glin a monitro perfformiad cymalau newydd yn y glun a’r pen-glin (impiadau).

  
Hawlfraint © 2008 National Joint Registry Telerau ac amodauPolisi preifatrwydd Login